Zápis ze Skype schůze Předsednictva 16. 11. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, David Bzirský, Jakub Havel, Jaromír Mašek

Omluven: Kamil Konečný

schůzi zahájil Jiří Bečvář

  • Jiří Bečvář přivítal nového člena předsednictva – udělení přístupů do sdílených složek, email, Facebook.
  • Předsednictvo navrhlo Jiřího Bečváře na předsedu svazu paraglidingu – Jiří Bečvář byl zvolen předsedou svazu paraglidingu.
  • Jiří Bečvář poděkoval Hance Dlaskové, Davidovi Bzirskému a Lindě Miškové za propagaci úspěchu  třetího místa české reprezentace v cross country v médiích. Zvláštní poděkování Mírovi Orosovi, za rozhovory a reportáž, která byla součástí BVV na ČT
  • Předsednictvo se vrátilo k žádosti V. Běhala ohledně FAI výkonnostních odznaků, byla projednána možnost přidání odznaků do Českého poháru paraglidingu, možnost nákupu a distribuce fyzických odznaků. Do další schůze zjistíme možnosti a podmínky dodání odznaků od FAI (Kamil Konečný).
  • Předsednictvo projednalo žádost Spolku svobodných paraglidistů o podporu financování údržby startovaček v česko-polském pohraničí. Předsednictvo projednalo možnosti financování z dotace NSA a je potřeba prověřit, zda by se na tento projekt dala dotace použít (J. Mašek dohledá v dokumentaci). Toto téma uzavřeme spolu s podporou terénů.
  • Jiří Bečvář seznámil předsednictvo s aktuálním stavem proúčtování dotací – probíhá akce na přebalování záložek, Český pohár paraglidingu – poháry a jejich distribuce, podpora terénů.
  • Předsednictvo debatovalo o podmínkách mediální spolupráce – medializace 4 závodů za rok (MS, ME, MČR) – výstupem by měla být minutová reportáž do hlavní zpravodajské relace v televizi.
  • Jiří Bečvář informoval předsednictvo o Radě LAA, která proběhla 15.11.2021

schůze skončila ve 23:40