Zápis ze schůze předsednictva 12.11.2020

Přítomni: Všichni

  • Předsednictvo upravilo tabulku podpory terénů (úprava mandatorních nákladů dle dodaných podkladů od správců terénů) a rozhodlo o spuštění podpory (dotační prostředky)
  • Předsednictvo projednalo žádosti o dotaci z Fondu podpory startovišť (vlastní prostředky):
  • Předsednictvo odsouhlasilo podporu startoviště Prašivá ve výši 20 000Kč
  • Předsednictvo odsouhlasilo podporu startoviště Křeplický vrch ve výši 35 000Kč
  • Předsednictvo v letošním roce nepodpoří JZ startoviště Svatobor
  • Předsednictvo projednalo možné termíny uspořádání VH a prověří volné termíny v KD Třešť v únoru 2021