Zápis ze Skype schůze Předsednictva 22.9.2020

1. Inventura repre majetku- do likvidační komise k vyřazení majetku REPRE  zvoleni 2 členové předsednictva(Šneiberg, Bečvář) a 2 členové sportovní komise(Dlasková, Hanč)

2. Diskuze nad uspořádáním Vyhlášení ČPP- finální rozhodnutí o pořádání či nikoliv padne nejspíš příští týden.

3. Žádost o podporu terénu – Smilov –  v řešení

4. Diskuze organizace Valná Hromada

5. Návrh – napsat článek do časopisu Pilot téma: úrazové pojištění pro PG- na starost Linda

6. Výsledky výběrového řízení na materiál REPRE ACC – přišly nabídky na každý materiál od jednoho dodavatele. V seznamu je uveden materiál a dodavatel:

BGD Adam „S“- JEMM

Mac Progres 2 „S“- změna poptávky na BGD Adam „M“-JEMM

Mac Progres 2 „M“- změna poptávky na BGD Adam „M“-JEMM

Sky Gaia 2 „L“ -Sky Paragliders

Sky Gaia 2 „XL“ -Sky Paragliders

Axis Compact 3 „M“ – Axis

Sedacka Sky Gii4 Alpha „M“- 2ks-Sky Paragliders

Sky Quatro 110 – 2ks- -Sky Paragliders

Webdecker kufr k nule-Metrosys

PadPat BT treningove palacinky – 4ks-Metrosys

Bezpečnostní plocha kolem terče-Metrosys

Přilba SupAir Pilot helmet – 2ks- JEMM

Přilba Giro Union MIPS – bude nakoupeno v e-shoppu

Přilba SupAir Pilot helmet – Black – JEMM

 

SIV pro repre – teamleaderem ACC byl osloven k pořádání Michal Šneiberg, který poptávku přijal a poslal nabídku-přijata