Zápis ze Skype schůze Předsednictva 17.6.2020

přítomni: Bečvář, Dlasková, Konečný, Bzirský, Mišková, Havel

omluven: Šnajby

  1. Info z Rady – Bečvik
  • info o přidělení dotace pro Reprezentaci- peníze přišly. Na začátku července bude známo jestli bude ME XC , reprezentanti aktualizují účast na soutěžích.
  • dotace „Podpora Sportu“ – žádné finance zatím nebyly přiděleny, po opakovaných dotazech na ministerstvo jsme nedostali informaci o předpokladu přidělení
  • aktuálně lze např. PL vyřizovat e-mailem(vzhledem k pandemii). Není ale jisté, že tato forma bude nadále možná, pracuje se na tom, aby to bylo nadále možné
  • „LAA sobě“ termín 28.8.
  • revize majetku Svazu PG
  1. Odsouhlasena faktura Chromec – za práci pro Svazové stránky
  2. Projednání stížnosti PG klub Brno

  1. Schválena podpora startovného HaF Mayer