Zápis ze skype schůze předsednictva 19.12.

omluven: Konečný, Bzirský

  1. info z Rady (Jirka) – organizační zajištění informací z meteosond, info o průběhu cestovního pojištění sjednaného přes LAA v souvislosti s komunikací s pojišťovnou.
  2. info o čerpání dotace Repre – dotace vyčerpána
  3. info o čerpání dotace Podpora sportu – dotace vyčerpána
  4. diskuze o možnostech zatraktivnění Pilota. Bude vypsáno výběrové řízení na členství v Redakční radě za Svaz PG pro časopis Pilot.