Zápis schůze Předsednictva 23.1.2018

Přítomni všichni

1. minuta ticha za Tomáše Lednika, který se odebral do leteckého nebe dne 23.1.2018

 

2. Seznámení se situací s dotacemi pro rok 2018 – Aleš Trtil – Podklady pro dotacní program podpory talentované mládeže a reprezentace podán na konci roku 2017
3. Informace o přípravě MČR a Ligových závodů – Hana Dlasková – termíny viz. kalendář
4. FAI licence s podporou svazu PG budou tradičně pro 10 XC a 10 ACC prvních reprezentantů dle rankingu k 31.12.2017
4. Vypsání výběrové řízení na hlavního trenéra talentované mládeže.
5. zamyšlení nad Facebookovými stránkami svazu PG
Příští schůze : 7.2.2018