Zápis ze schůze předsednictva ze dne 16. 4.

Přítomni: Aleš Trtil, Jiří Bečvář, Linda Mišková, Jakub Havel

Omluveni: Robert Kulhánek, David Bzirský, Míra Oros

 

Předseda informoval o koordinaci pohybu na vlekací ploše Všechov v termínu konání plachtařského MČR ve dnech 24. 5. – 6. 6. 2015 – vlekaři budou informováni, s pořadateli je domluveno, že letiště Všechov nebude odletovým bodem

 

Byl upraven text výběrového řízení na pořádání táborů pro mladé talenty, který připravil Mikuláš Krutský

 

Jirka Bečvář představil, žádost pilota slovenské národnosti reprezetovat Českou Republiku – Jirka Bečvář dojedná s Broňkou

 

Bude vypsáno výběrové řízení na MČR v přesnosti přistání

 

Předsednictvo přijalo žádost Standy Mayera o finanční podporu na pronájem auta po dobu soutěže X-Alps, předběžně byla schválená podpora ve výši 10 000 Kč. Pronájem bude řešen z půjčovny, tudíž bude uzavřena smlouva o výpůjčce.