Zápis ze schůze předsednictva ze dne 1. 7. 2014

Aleš Trtil, Míra Oros, David Bzirský, Robert Kulhánek, Vítek Fedra, Jakub Havel, Linda Mišková

  • Předsednictvo přijalo informaci o podpoře svazu ZL ve výši 10.000 Kč na podporu rekonstrukce statrtoviště Černá hora

  • Jakub Havel představil koncepci financování MČR z dotace programu 5. (20.000 Kč na poháry, podpora startovného ve výši 70% pro 40 přihlášených – bude zřízen účet přes LAA, kam budou piloti posílat snížené startovné)

  • Program sportovních talentů – koncepce táborů (host Jirka Bečvář, Mikuláš Krutský, Petr Chromec) – přihlášené tábory do VR (nízkonákladový Raná, Beskydy Open) nebyly vybrané kvůli tomu, že nesplňují koncepci programu, koncept je momentálně cílený na to, aby talenti strávili co nejvíce hodin na přeletech v Alpách,

  • předsednictvo schválilo rozpočet programu Sportovních talentů

  • Předsednictvo schválilo podporu závodu Třinecký LUFTMAN 2014 částkou ve výši 20.000 Kč z programu 5 za obvyklých podmínek

  • přesunutí webu svazu PG  na jiný server(Vítek Fedra, Petr Chromec)

  • debata o logu svazu, předsednictvo se většinou shodlo na doplnění loga LAA ČR o text svaz paraglidingu