Zápis ze schůze předsednictva s SK ze dne 15. 5. 2014

Přítomni: Aleš Trtil, David Bzirský, Vítek Fedra, Robet Kulhánek, Jakub Havel, Linda Mišková, Standa Klikar, Jiří Bečvář, Petr Chromec

Host: Lukáš Skrbek

Omluveni: Míra Oros, Jenda Krátký

 

  • Projednána a odsouhlasena nová koncepce programu Sportovních talentů, svaz nepřispíval a nebude v tomto roce přispívat z rozpočtu svazu do programu

 

  • Byla projednána žádost Spolku Českých Letců o podporu startoviště na Černé hoře, pro projednání žádosti je nutné dodat provozní řád, rozpočet akce a rozpočet SČL za rok 2013

 

  • Projednána situace okolo podmínek létání v Rakousku, příprava oficiálního vyjádření

 

  • Předsednictvo a SK schválilo podporu pro AkroReprezentaci

 

1) podpora 5000 Kč za účast na každém závodě AWPT v sólo kategorii, 7000 Kč za solo+synchro kategorii (AWPT = acro world paragliding tour, acro svěťák)

 

2) pilot musí být v top50 ve světovém rankingu na konci sezony, aby měl nárok na podporu. Posuzováno dle světoveho rankingu z 1.10. (aby byla jistota, že tam budou všechny závody AWPT)

 

  • Předsednictvo a SK schválilo rozdělení týmové podpory pro reprezentaci (pokud bude) jako v roce 201