Zápis ze skype schůze předsednictva a sportovní komise ze dne 31.3.2012

Přítomní: Aleš Trtil, Miroslav Oros, David Bzirský, Jakub Havel, Linda Mišková, Petr Chromec, Vítek Fedra
Omluveni: Stanislav Klikar, Jenda Krátký, Petr Kuhn

  • Předsednictvo bylo informováno o záchranné akci na letovém terénu Cukrák
  • Aleš Trtil informoval o připravovaném článku v časopise Pilot na téma záchranných akcí se zásahem vrtulníku
  • Aleš Trtil informoval přesednictvo a SK o stížnosti na člena SK, která byla podána Kláře Beranové
  • Sportovní komise a předsednictvo schválilo návrh Petry Slívové o financování XC reprezentace
  • Aleš Trtil informoval předsednictvo, že v březnovém vydání bulletinu Pilot LAA ČR vyšla nová ICAO mapa s nově vyznačenými prostory často využívanými k vlekání padákových kluzáků. Při provozu na těchto terénech není tedy již nutné podávat navigační výstrahu (NOTAM).

1.4.2012
Linda Mišková