Zápis ze skype schůze sportovní komise a předsednictva ze dne 7. 2. 2012

Přítomni: Aleš Trtil, Jakub Havel, Robert Kulhánek, Petr Chromec, Petr Kuhn, David Bzirský, Vítek Fedra, Linda Mišková

Omluveni: Standa Klikar, Jenda Krátký, Miroslav Oros

Hosté: František Pavloušek, Kamil Konečný

Body pro jednání na CIVIL Plenary Meeting (K. Konečný)

Prosazovat zrušení dočasného pozastavení Competition class (návrat ke stavu před MS v Piedrahitě)

Prosazovat bezpečnější formy vypisování tasků – AAT, Speed run namísto Race to goal

Prosazovat odstranění arrival position points z hodnotícího systému, pokusit se přidat vyšší hodnotu leading points a další změny skóring systému (GAP) vedoucí k vyšší bezpečnosti závodění a menší roli rychlosti na závěrečném dokluzu

V otázce certifikace sedaček a helem pro FAI2 soutěže prosazovat nesouhlas s nutností certifikace; pokud certifikace, tak se pokusit prosadit pouze certifikaci chrániče do sedačky a nikoliv celé sedačky.

Ostatní

Předsednictvo a SK bylo informováno o vzniku pracovní skupiny WG6, která se bude věnovat úpravám a aktualizacím EN norem (bohužel tato informace opět nepřišla oficiální cestou od LAA ČR k předsedovi svazu PG). Českou republiku bude v této skupině zastupovat Tomáš Brauner.

Předsednictvo schválilo proplácení nákladů na pronájem či zapůjčení softwaru pro vyhodnocování AAT forem soutěží pro pořadatele závodů české ligy.

Další schůze předsednictva s SK bude operativně během pořádání CIVIL Plenary Meetingu

  1. 2. 2012

Linda Mišková