Zápis z jednání svazu k CIVL meetingu 17. 2. 2012

Přítomni: Jakub Havel, Petr Chromec, Aleš Trtil, David Bzirský, Linda Mišková
Hosté: Kamil Konečný, Radek Šimoník
Kamil Konečný informoval předsednictvo o vývoji jednání dílčích komisí na zasedání CIVIL

  • Není možné prosazovat názory na kterých se předsednictvo usneslo před konáním CIVIL (viz. zápis 7. 2. 2012)
  • Byl přijat nový návrh pro delegáta: pokud nebude přijatelný návrh na zrušení dočasného pozastavení Competition Class a FAI 1 závody pro roky 2012 a 2013 budou v EN D kategorii, prosazovat, aby na FAI 1 závody byly připuštěny  pouze kluzáky certifikované před 1. 12. 2011. Toto opatření by mohlo snížit tlak na certifikaci závodních speciálů v EN-D v následujících letech a zvýšit bezpečnost FAI 1 soutěží do doby, než bude vytvořena definice nové Competition Class.
  • Předsednictvo se usneslo na tom, že souhlasí s nominačním kritériem pro závody mistrovství světa (tj. v průběhu 24 měsíců před závodem se pilot musí umístit do 400. místa v rankingu nebo získat v závodech FAI alespoň 45 bodů)
  • Předsednictvo nedalo jasné doporučení ve věci rozdělení mistrovství světa na mistrovství světa teamů a mistrovství světa jednotlivců, které by mělo být v rámci superfinále PWC (návrh Švýcarska). Toto opatření by mohlo vést k bezpečnějšímu formátu závodů, nicméně tento návrh bude třeba lépe prozkoumat (viz vzniklá pracovní skupina v rámci CIVL).