Zápis z elektronického jednání předsednictva 29.10.2011 – 10.11.2011