Zápis z jednání předsednictva a sportovní komise dne 19.7.2011

Skype konference se zúčastnili:

Michal Brabenec, Miroslav Oros, Petr Chromec, Vít Javůrek, Miroslav Fejt, Robert Kulhánek, Vítězslav Fedra, Aleš Trtil, Jakub Havel, Ondřej Krupa.

 

Hosté: Petra Slívová, Renáta Kuhnová, Kamil Konečný

Předsednictvo a sportovní komise projednalo možná bezpečnostní opatření na MČR v paraglidingu které se bude konat 7.-13.8.2011 v Bulharském Sopotu.

 

  • Organizátor svolá před prvním soutěžním letem safety briefing, kde seznámí piloty s letovým terénem a proškolí je o pravidlech létání.
  • Organizátor poskytne pilotům při odhlašování ze soutěžního letu run report s bezpečnostním formulářem pro zhodnocení bezpečnostní situace za letu.
  • Na safety frekvenci rádia má možnost vyjádřit se k bezpečnostní situaci každý pilot.
  • Pilot má povinnost označit svůj padák soutěžním číslem. Organizátor zajistí materiál pro vylepení čísel.
  • SK odhlasovala možnost použít AAT tasky pro MČR 2011. Jakub Havel a Petr Chromec prověří technické možnosti provedení.
  • Organizátor zajistí uveřejnění seznamu otočných bodů a mapu letové oblasti s vyznačenými nebezpečnými oblastmi.
  • Doporučujeme se organizátorovi ukončit speed section soutěžního letu v bezpečné vzdálenosti před cílem.
  • Organizátor si vyhrazuje právo kontrolovat padák soutěžících v serial class při podezření na neoprávněné úpravy.

Předsednictvo a sportovní komise projednali postoj k událostem na Mistrovství světa v Piedrahitě a následném suspendování kluzáků kategorie competition class ze závodů kategorie FAI.1

 

Sportovní komise konstatovala, že podle současného znění platného sportovního řádu není možné vyhlásit Mistra České republiky v sériové třídě (EN-D a nižší). Sportovní řád bude do zahájení MČR upraven tak, aby Mistr České republiky v sériové třídě mohl být vyhlášen. Držitel titulu Mistr České republiky v sériové třídě smí svůj titul užívat pouze v plném znění, nezkrácený.

 

Předsednictvo schvaluje výdaj ve výši 60000,- Kč na propagaci paraglidingu při MS v přesnosti přistání 2011 které se koná v Kunčicích pod Ondřejníkem 22 až 31 července. Obsahem dodávky bude:

·         Live výsledky na webu MS

·         Live video na webu MS

·         Denní videopřehledy zveřejněné na webu MS

·         Souhrnné DVD z MS, které bude předáno účastníkům a bude k dispozici Svazu PG pro další použití

·         Máme přislíben 15minutový pořad na ČT o MS

·         Budeme se účastnit Dobrého rána na ČT, jednáme o vysílání Dobrého rána přímo z místa soutěže

·         O průběhu a výsledcích budou informovat sdělovací prostředky (audio, video, tisk)