Zápis předsednictvo svazu PG – dne 20. 4. 2006 v prostorech LAA

Přítomni : Konečný, Horáková, Brabenec, Porkert, Pavloušek, Seidl
Hosté : Václavík, Šneiberg

Projednané body:

  1. Předsednictvo vzalo na vědomí žádost o odstoupení člena předsednictva Jardy Šembery. Děkujeme za odvedenou práci. Kamil Konečný osloví náhradníka (dle pořadí z voleb na VH PG) a dohodne se o zapojení do činnosti v předsednictvu. Předsednictvo svazu PG doporučuje přijmout Radka Seidla do předsednictva Volné sekce místo Jardy Šembery
  2. Grant Talentovaná mládež –- Svaz PG obdržel v rámci programu podpory talentované mládeže od MŠMT grant ve výši 372 000 Kč. Z této částky jde 25 % na podporu sportovní oblasti přesnost přistání a 75 % na podporu cross country. Hlavním garantem grantu je jmenován Michal Šneiberg, který do konce dubna předloží upřesněný výcvikový plán.
  3. AXA – pojištění škody způsobené SLZ vůči třetím osobám –- Předsednictvo vzalo na vědomí informace o stavu jednání s pojišťovnou AXA a ukládá technicko procesní dopracování Radku Seidlovi ve spolupráci se Zuzanou Horákovou do konce dubna, tak aby mohlo být schváleno Radou LAA.
  4. Předsednictvo ukládá zástupcům svazu PG v Radě LAA prosadit zlepšení komunikace a zveřejňování informací pro členy ve věcech správních záležitostí LAA.
  5. Předsednictvo ukládá zástupcům svazu PG v Radě LAA projednat dodatek ke Smlouvě o půjčce Zvičina, s cílem vyřešit odložení splatnosti úroků z půjčky.
  6. Předsednictvo prověří možnost vystavování anotací správ svazového webu na webu LAA.
  7. Předsednictvo schvaluje systém podpory startovišť zpracovaný Michalem Brabencem a přijímá pro své rozhodování jako podpůrný systém tabulku bonifikace startovišť
  8. Předsednictvo se vyjádří k problematice majetku. Termín do 15. 5. 2006. Materiál byl zpracován v části netýkající se majetku reprezentace v daném termínu a chybí pouze část reprezentace, kterou musí vyřešit sportovní komise.
  9. Porkert dopracuje procesní postup pro získávání sponzorství a partnerství svazu PG. Termín do 15. 5. 2006.

Zapsal Martin Porkert