Systém odměňování za nové členy Svazu PG

Svaz paraglidingu bude odměňovat osoby (tzv. doporučitele), které jiným pilotům doporučí členství ve Svazu paraglidingu a tito se pak na základě doporučení skutečně stanou členy Svazu PG.

 

 

Program je určen zejména pro instruktory PG, pořadatele akcí přebalování záložních padáků, atd. Za každého nového člena Svazu paraglidingu bude na konci roku vyplacena jednorázová odměna 100 Kč.

Žádost o odměnu pošle doporučitel vždy souhrnně za období 12 měsíců (od 1.11. do 31.10.).

Podmínky žádosti o odměnu:

 • musí být odeslána nejpozději do 31.10.
 • musí být odeslána na e-mail predsednictvo@svazpg.cz
 • musí obsahovat odkaz na seznam nových členů Svazu PG, které doporučitel získal, ve formě tabulky  (online Google tabulka s názvem {jméno a příjmení doporučitele}: noví členové Svazu PG {rok žádosti}), s těmito sloupci:
 •  
 • příjmení
 • jméno
 • datum narození dd.mm.rrrr
  • číslo pilotního průkazu (pokud ho daná osoba již má)
 • prázdnou tabulku je možné zkopírovat zde https://goo.gl/7QvxMH (Soubor -> Vytvořit kopii). Odkaz na vytvořenou tabulku do e-mailu lze získat kliknutím na tlačítko Sdílet (vpravo) -> Získat odkaz ke sdílení.

 

 • o odměnu za nového člena Svazu PG smí žádat pouze 1 doporučitel pouze jednou. Jinými slovy, jméno nového člena Svazu PG se nesmí objevit ve více žádostech různých doporučitelů, ani v žádostech jednoho doporučitele za více let. Nový člen Svazu PG musí vstoupit do Svazu PG v období, pro které je žádost podána a musí se jednat o první vstup do Svazu PG.

 

Forma vyúčtování bude upřesněna před 31.10. 2016, předpokládáme vyplacení na základě faktury.

 

Připomínáme, že registrace nového člena LAA/Svazu PG je možná elektronicky na webu https://sprava.laacr.cz/