Zpráva o finanční situaci svazu PG

Vážení členové svazu PG,
tímto krátkým příspěvkem se Vás pokusím seznámit se současným stavem financí svazu PG.
Je nutné si uvědomit, že do konce roku nám zbývá ještě nějaká doba a konečné hospodaření svazu bude zcela jistě jiné, než zde předložené, ale rámcový obraz hospodaření to poskytne již nyní.

Z pohledu příjmů jsme z loňského roku převedli částku 367.430,90 Kč a zároveň dle pravidel LAA obdrželi 151.616,- Kč jako první část vyrovnání z členských příspěvků LAA. Příjmy tedy zatím tvoří sumárně částku 519.046,90 Kč.

Výdajovou stránku si dovolím uvést názorným grafem :
graf

S ohledem na přehlednost jsem rozdělil náklady do 4 hlavních skupin, z grafu jednoznačně vyplývá celková výše za danou skupinu a procentuální podíl z celkové výše nákladů 79.874,23 Kč. Adresný rozpad zaúčtovaných nákladů najdete v přiloženém excelovském souboru.

Svaz PG tedy v současné chvíli hospodaří s částkou 439.172,67 Kč

Zpracoval : Lukáš Skrbek