Program zasedání Rady LAA dne 22.3.2010

Předkládám program zasedání Rady LAA které proběhne dne 22.3.2010. pokud máte nějaké podněty k uvedeným bodům, nebo nové návrhy na projednání, kontaktujte předsednictvo Svazu.

 

 

Program jednání:

– Nové Pověření  LAA ČR  výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení.

– Problematika startovišť paraglidingu a závěsného létání a návrh smluv k poskytnutí příspěvku Svazu PG na zřízení startovišť a přistání na vrchu Kamenec u Mravenečníku v Jeseníkách a na vrchu Prašivá v Beskydech.

– Stav přípravy elektronických plateb na LAA ČR.

– Přípravy a výroba map LAA ČR (1:500 000 pro členy asociace a 1:200 000 pro členy Svazu UL).

– Žádost polských partnerů z nově založené polské federace UL létání o spolupráci.

– Stanovisko LAA ČR ke Koncepci výkonu státní správy letadel do MTOW 600 kg, splňujících definici letadel dle písm. c ) Přílohy II nařízení 216/2008 EU.

– Informace o upřesnění  požadavků na čerpání veřejných prostředků ze státního rozpočtu na rok 2011 a výhled na léta 2012 a 2013.

– Informace o stavu jednání k zachování letišť a ploch SLZ v Milovicích a Hradčanech a k ochraně sítě letišť a ploch SLZ v ČR.

– Informace o novelizaci Vyhlášky 108/1997  (pro účely rekreačního a sportovního létání lze nadále využít i plochy, které nejsou letištěm ani plochami vymezenými v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí).

– Informace o přípravách účasti LAA na akcích Aero-Friedrichshafen,  Aero-Expo v Příbrami a Aviatická pouť v Pardubicích.

– Různé.