Certifikace PK AXIS Vega 6 L

Vzhledem k nejasnostem k zatřídění padákového kluzáku v České Lize XC 23 si Sportovní komise vyžádala od výrobce vyjádření k certifikaci PK AXIS Vega 6 L.

 

Pro vytíženosti zkušebny nebyl doposud zveřejněn report z testu, nicméně výrobce si vyžádal písemné potvrzení o absolvování testu a výsledném zatřídění. ODKAZ NA DOKUMENT

 

Z výše uvedeného vyplývá, že AXIS Vega 6 spadá ve velikosti L do kategorie EN-C (Sport). Ostatní velikosti jsou dle výrobce v režimu přípravy k certifikaci, tj. prozatím zařazeny do kategorie Open.