Zápis ze Skype schůze SK 13. 12. 2022

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Polách, přizvána TL XC Slívová

omluven: Jareš (superfinále PWC)

 

1. Po dlouhých jednáních nad několika verzemi nových návrhů rozdělení peněz na přípravu reprezentace XC, se SK dobrala k závěru, že stávající systém vyhovuje účelu.

 

Odůvodnění:

  • Aktuální systém je funkční

  • Nechceme rozdělení financí na přípravu zakládat pouze na výkonnosti pilotů (pořadí a body WPRS). Po konzultaci s TL XC  je výkonnost částečně zohledněna v podpoře PWC ( pilot se musí kvalifikovat, aby prostředky mohl získat)

Závěr:

  • Chceme podporovat primárně PWC a MČR

  • Chceme podporovat primárně 1.-10. místo v reprezentaci. (rozhoduje se o ukončení podpory pro “rozšířenou reprezentaci” vzhledem k omezeným prostředkům)

  • Vzhledem k tomu, že někteří piloti nebyli dle jejich mínění v této sezóně seznámeni s podporou jednotlivých závodů včas, pokusí se SK ve spolupráci s TL (XC) toto zlepšit a zaslat informace o rozdělení reprezentantům v dostatečném předstihu.

2. SK navrhuje na Sportovce Roku 2022

Jonáš Horáček

Vlastimil Vachtl

Markéta Tomášková

 

3. Úprava Sportovního řádu (SŘ) – rozšíření o kategorii kategorie Junior do 25 let. Tato kategorie je na MČR XC a ACC tradičně vyhlašována, není tento fakt zmíněn ve SŘ.