Zápis ze Skype schůze Předsednictva 11. 10. 2022

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jakub Havel, Jaromír Mašek

Omluveni: David Bzirský, Kamil Konečný

předseda Jiří Bečvář zahájil schůzi ve 20:30

 

1/ Jiří Bečvář informoval předsednictvo o jednání z Rady LAA ČR – 10. 10.

 

Aktualizace organizačního řádu svazu paraglidingu LAA ČR – nechat odsouhlasit VH
Rozpočet LAA ČR – navýšení ceny provozních energií a nájmu – Jiří Koubík s Broňkou Haničákovou připraví aktualiziaci navýšení cen úkonů správy LAA ČR, aby pokrylo inflaci, bude schvalovat Konference LAA ČR
kampaň “létáme srdcem” – dobro sbírka na piloty PG, který vzniká pod záštitou LAA ČR, první akce bude v rámci vyhlášení ČPP 2022
poplatek na informační servis ČTK – rada odsouhlasila poplatek za servis Profirix na distribuci tiskových zpráv ze sportovních akcí, jedná se o 5 tiskových zpráv
odsouhlasen jednotný design trička pro reprezentaci LAA ČR napříč odbornostmi
informace o letišti České Budějovice – vzniká mezinárodní letiště, které se otevře do roku 2024 a vzniknou nové prostory omezující volný vzdušný prostor na jihu Čech

2/ Zvýšení bezpečnosti na startovačkách – informační cedule s upozorněním na kontrolu zapnutí do sedačky, info pro organizátory přebalování záložních padáků – seznam sedaček, u kterých se nemusí zapínat kokon a mají navlékací nohavičky (Hanka, Škorpi, ve spolupráci s Mírou Volným)

 

3/ Jiří Bečvář informoval o čerpání programu mladých talentů – program je pro letošní rok vyčerpán

 

4/ Předsednictvo provedlo revizi čerpání financí z programu na podporu sportu – byla vypsána akce záložka.

 

5/Organizace valné hromady a vyhlášení ČPP – do konce týdne bude zveřejněn program a zpráva o hospodaření svazu PG (od 1. 1. 2022 do 10. 10. 2022)