Zápis ze Skype schůze SK 20.9.2022

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Polách, Jareš, přizván Havel

 

1. Vlastik Kricnar informoval SK o průběhu ligové soutěže Šumavská palačinka

2. SK řešilo problematiku falešných jmen v Českém poháru paraglidingu:

V ČPP se objevují fiktivní jména podle kterých není možné pilota identifikovat. V pravidlech ČPP se píše:

“ …V případě záměrného uvedení nepravdivých skutečností pilotem je sportovní komise oprávněna diskvalifikovat pilota z ročníku ČPP, ve kterém k prohřešku došlo.”

Vyzýváme tímto piloty účastnící se soutěže ČPP, kteří nemají korektně vyplněno jméno a příjmení, aby tyto údaje vyplnili správně do 30.9.2022. V případě neuvedení správných údajů bude pilot diskvalifikován dle pravidel. Platné jméno a příjmení musí být uvedeno během celého ročníku soutěže.

 

3. Na podnět organizátora soutěže ČPP – Čokoládový klub kilařů (dále jen ČKK) byla SK kontaktována ohledně sporu pilota a organizátora. Organizátor vyřadil pilota z ročníku z důvodu porušení pravidel, s čímž pilot nesouhlasil a problematika byla podstoupena SK k posouzení. SK po oboustranném předložení důkazů a argumentů souhlasí s organizátorem soutěže a podporuje rozhodnutí o diskvalifikaci pilota v letošním ročníku ČKK.

Dle rozhodnutí členů SK je letové místo určeno místem vzletu a není možné manipulovat úmyslně s tracklogem, aby vyhovoval pravidlům. Úmyslný začátek nebo konec tracklogu mimo místo vzletu a přistání neodpovídá smyslu fairplay.

https://www.xcontest.org/cesko/pravidla-pridruzenych-soutezi