Zápis ze skype schůze předsednictva 20. 4. 2022

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jakub Havel, Jaromír Mašek, Kamil Konečný

David Bzirský

předseda Jiří Bečvář zahájil schůzi ve 20:30

  • Pojištění LAA busu – 27. 4. končí pojištění LAA busu, předsednictvo vybírá nového poskytovatele.
  • Nové polepy na LAA bus jsou připravené. David Bzirský zajistí polep busu v co nejkratší době.
  • Aktuální informace ohledně nového webu. Web je postavený na WordPressu a v současné době pokračuje doplňování složitějších funkcí webu (administrace modulu Talentované mládeže, atd.)
  • Reportáže ze závodů MS/ME/MČR. Předsednictvo vypíše podmínky pro dodavatele reportáží.
  • Předsednictvo odsouhlasilo žádost Vojtěcha Bohmana, správce startoviště Švihov, o zařazení do programu podpory startovišť pro rok 2022.
  • Předsednictvo odsouhlasilo podporu ACC pro závody Světového a Evropského poháru v Anglii a Makedonii ve výši 10 000 Kč na pilota/zavod pro hlavní repre. Podpora na další závody kategorie FAI2 se bude odvíjet od připsané dotace NSA.
  • Předsednictvo rozhodlo o proplacení kompletních nákladů(startovné, ubytování, koordinovaná doprava, stravné) všem nominovaným reprezentantům, kteří se účastní  Mistrovství Evropy v XC.
  • Předsednictvo projednalo návrh financování XC reprezentace (příloha tabulka excel – odkaz do Google dokumentu) od Petra Kožíška. Předsednictvo návrh nepodpořilo. Hlavními důvody jsou:

1) pilot by během sezony nevěděl, jakou částku na jednotlivé závody obdrží

2) návrh by dostával piloty pod psychický tlak na nutné zaletění dobrého výsledku
3) navrhované odměny by byly obdobné současnému nastavení s rozdílem, že v současném systému

dostává pilot podporu až na další sezonu na základě výsledků v letošní sezoně

 

schůze skončila ve 23:18