Zápis ze Skype schůze Předsednictva 20. 1. 2022

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, Jakub Havel, Jaromír Mašek, Kamil Konečný

Omluveni: David Bzirský

schůzi zahájil Jiří Bečvář ve 20:30

 

  • Jiří Bečvář informoval předsednictvo o aktualizaci programu sportovních talentů. V programu je pro sezonu 2022 celkem 43 talentů (z toho A tým 3, B tým 3, C tým 7). Je  vypsané VŘ na soustředění pro rok 2022 a vyvěšen termín seznamovacího soustředění.
  • Jiří Bečvář informoval o průběhu opravy svazového VW auta. Auto je v lakovně na celkové opravě. Auto bude připraveno do začátku sezony.
  • Předsednictvo projednalo podmínky objednávání FAI odznaků odborné způsobilosti a předloží je Vladimíru Běhalovi, který bude zajišťovat distribuci odznaků.
  • Předsednictvo obdrželo 2 nabídky na pozici Teamleadera XC reprezentace od Petry Slívové a Michala Talavaška. Předsednictvo nabídky posoudilo a prodiskutovalo. Pro následující období jednohlasně zvolilo Petru Slívovou.