Pojištění odpovědnosti Keňa a Kolumbie

Mili piloti a milé pilotky,

pro letošní rok se LAA ČR podařilo dojednat výjimku z územní platnosti v pojistné smlouvě – pojištění odpovědnosti za újmu způsovenou provozem SLZ podle vyhlášky 108/1997 Sb (aka ze zákona nuntá pojistka na škodu vzniknou provozem SLZ, něco jako povinné ručení u auta) a to pro území Keni a Klolumbie, pouze pro padákové kluzáky a padákové kluzáky typu tandem.

Protože je pojistná smlouva uzavřená v rámci LAA ČR pro všechna SLZ, je výjimka pro padákové kluzáky a padákové kluzáky – tandem, trochu “schovaná” ve článku II, sekce C)6):

6) Dále se ujednává, že výhradně pro typ letadla Padákový kluzák a Padákový kluzák – tandem, se pojištění odchylně od písmena a) a b), bodu 4.1, části B, článku II. vztahuje rovněž také na pojistné události vzniklé na území státu Kolumbie a Keňa. Za podmínek:

– Typ Letadla: Padákový kluzák/ Padákový kluzák – tandem

– Pojistná částka pojistného plnění 1.5 mil EUR

– Pojištění včetně doložky AVN52e

– Přeprava přes Atlantik – padákový kluzák bude přepravován v letadle jako nadrozměrné zavazadlo

Všechny podmínky tohoto pojištění si můžete přečíst na stránkách LAA ČR.

Mnoho štěstí nejen při lednovém létání v Kolumbii ;-))