Zápis ze Skype schůze SK 14.12.2021

přítomni: Dlasková, Kricnar, Hanč, Jareš

omluven: Polách

  1. Výsledky výběrového řízení na organizátory soutěží pro rok 2022.

Všechny došlé nabídky byly přijaty. Vzhledem menšímu počtu nabídek a informacím, že někteří organizátoři ještě nabídku chtějí poslat, vypisujeme dodatečné výběrové řízení na organizátory soutěží ligy XC a ACC do 31.1.2022

Přijaté nabídky:

 

XC:

MČR XC Bulharsko Sopot 4.-10.7. – org. Sky Nomad klub, koordinátor Norton Slovák

Liga XC Raná 15.-18.4. náhr. termín 5.-8.5. – org. J.Bečvář , J.Prokeš

Liga XC Krkonoše 11.-14.8. náhr. termín 13.-16.8. – org. J. Hanč

ACC:

MČR a liga ACC Krkonoše 4.-5.6. – org. V.Kricnar, M.Vokřínek

Liga ACC Raná 19.-21.8.  – org. J.Širl

Liga ACC Šumavská palačinka 17.-18.9. – org. Para delta club Sušice

HaF:

MČR Hike and Fly Raná 21.5. – org. J.Bečvář, J.Šindrbal

  1. Výroční zpráva výsledků reprezentantů PG pro LAA téměř hotova

  2. Nominace na Sportovce roku: Letos bylo mnoho výrazných úspěchů jednotlivců i týmů a tak nebylo jednoduché rozhodování. SK nakonec rozhodla takto:

Tým ACC – 2.místo MS, 2.místo Světový pohár, 2.místo Evropský pohár, Vachtl 2.místo MS, Tomášková 2.místo MS ženy a další výborné úspěchy jednotlivců ve Světovém a Evropském poháru

Tým XC – 3.místo MS

V. Carrera – 1.místo MS Acro