Zápis ze Skype schůze Předsednictva 9. 12. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, David Bzirský, Jakub Havel, Jaromír Mašek, Kamil Konečný

schůzi zahájil Jiří Bečvář ve 20:30

  • Jiří Bečvář seznámil předsednictvo se zápisem z Rady LAA ČR, která se konala dne 6. 12. 2021
  • Hana Dlasková seznámila předsednictvo se stavem proúčtování dotace SPORT – skončila akce záložka, přebaleno bylo 420 záložních padáků. Zůstatek dotace bude rozdělen na provozní podporu startovišť.
  • předsednictvo projednalo a schválilo rozdělení prostředků na provozní podporu startovišť. Správci startovišť obdrží informační e-mail.
  • Hana Dlasková seznámila předsednictvo se stavem vyúčtování hospodaření reprezentace
  • David Bzirský představil předsednictvu nový web svazu, který je v testovací fázi online.

 

schůze skončla ve 22:15