Zápis ze Skype schůze Předsednictva 30. 11. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Hana Dlasková, David Bzirský, Jakub Havel, Jaromír Mašek, Kamil Konečný

schůzi zahájil Jiří Bečvář ve 20:30

  • předsednictvo odsouhlasilo fakturu Cumulus media za reportáž o bronzu paraglidistů z mistrovství světa (Jiří Bečvář)
  • předsednictvo odsouhlasilo navýšení podpory soutěže PVS o 8.000 Kč na startovné pilotům
  • předsednictvo projednalo stav proúčtování dotace NSA na rok 2021
  • Jiří Bečvář informoval předsednictvo o situaci na letišti Všechov – zástupci LAA budou přítomni schůzce s majitelem (vězeňská správa)
  • předsednictvo projednávalo situaci ohledně nového webu svazu a možnosti propojení přihlašování s databází portálu správy LAA ČR – do konce roku by měl být k dispozici časový harmonogram spuštění webu (Jakub Havel, Kamil Konečný)
  • Jiří Bečvář informoval předsednictvo o stavu a situaci opravy VW auta
  • Kamil Konečný s Jiřím Bečvářem projednají s ekonomkou LAA ČR nákup FAI odznaků
  • předsednictvo zformulovalo a vypsalo výběrové řízení na pozici teamleadra XC reprezentace

schůze skončila ve 23:45