Zápis ze Skype schůze Předsednictva 2. 11. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, David Bzirský, Jakub Havel, Michal Šneiberg

schůzi zahájil předseda ve 20:30

  • Jiří Bečvář informoval o stavu opravy VW Transporter a možnosti nové pojistné smlouvy
  • Předsednictvo projednalo organizační detaily ohledně valné hromady – technické vybavení, registrační formulář na stránkách svazu, anticovid opatření, občerstvení, atd
  • Hana Dlasková informovala předsednictvo o stavu čerpání dotací

 

Schůze skončila ve 22:00