Zápis ze Skype schůze SK 19.10.2021

přítomni: Dlasková,Jareš,Hanč,Polách,Kricnar

1.Příprava na VH – prezentace a pod.

2.Informování o stavu čerpání repre financí – popohnat Repre k zaslání zbývajících CP(Hanka,Vlastik)

3.Vypsání výběrového řízení na Ligové soutěže a MČR všech disciplín

4.Hanka informovala co SK čeká v následujících týdnech-vypracování výroční zprávy pro LAA, nominace Sportovce roku 2021, vyhodnocení výběrových řízení, stanovení rozšířené repre a pod.