Zápis ze Skype schůze Předsednictva 30. 9. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, David Bzirský, Jakub Havel, Omluven: Michal Šneiberg

schůzi zahájil předseda ve 20:30

  • Jiří Bečvář informoval o jednání Rady LAA ČR – jednání prezidenta LAA ČR s NSA o dotacích (uznání trenérů, prodloužení věku mladých talentů), informace o filmu z vyhlášení nejlepšího sportovce LAA ČR 2021, připravit informace o sportovních výsledcích pro výroční zprávu (SK), informace o pojištění
  • čerpání dotací – repre, talenti, sport – Hanka Dlasková informovala předsednictvo o stavu čerpání reprezentačních prostředků (s vyhlídkou nadcházejících závodů MS), předsednictvo prošlo tabulku pro podporu sportu a udělalo revizi, které akce proběhly, jsou již vyfakturovné nebo čekají na proplacení, aby se mohly rozběhnou popř. ukončit další programy
  • předsednictvo rozběhne akci “Přebalování záložních padáků” – podmínky jako v loňském roce, podpora 400,- Kč za jeden záložní padák
  • do 7. 10. poběží podpora vlekání-po tomto termínu už za své , s tím, aby vlekaři poslali faktury do 15. 10. kvůli vyúčtování
  • předsednictvo řešilo e-mail Michala Talavaška – zítra 1.10. předjedná Kamil Konečný s Broňkou Haničákovou
  • předsednictvo připraví zprávy o hospodaření svazu a SK ke zveřejnění na webu do příštího týdne, tj. měsíc před VH

schůze skončila ve 23:00