Zápis ze Skype schůze Předsednictva 13. 10. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, David Bzirský, Jakub Havel, Michal Šneiberg

schůzi zahájil předseda ve 20:30

  • pojištění a oprava VW auta – možnost převodu pojistky a oprava laku (Kamil Konečný)
  • předsednictvo prošlo inventurní seznam majetku reprezentace (revize majetku reprezentace proběhla naposledy v září 2020 -Jiří Hanč) a připravilo odvověď na email Michala Talavaška
  • předsednictvo projednalo email Stanislava Ošmery o povinnosti pro organizátory závodů ligy XC nahrávat vypisované tratě na web – J. Havel, pokud bude příští rok zprovozněný Live Scoring v rámci ČPP, tak to bude možné zveřejňovat. Na svazovém webu toto nebude možné. Organizátorům zatím tuto povinnost ukládat nebudeme.
  • předsednictvo projednalo email Vládi Běhala o možnosti získávání  FAI výkonnostních odznaků v rámci ČPP. Kamil Konečný poptá CIVL delegáta, jestli je možné kritéria FAI zakomponovat do ČPP a na základě letů v ČPP získat FAI odznaky.
  • Hana Dlasková informovala o stavu proúčtování dotací

 

Schůze skončila ve 21:45