Zápis SK – Upřesnění pravidel z jednání SK 09_2021

Na podněty z řad pilotů SK projednala úpravy a upřesnění pravidel:

 

– Pravidla pro soutěže ACC:

Podnět –

Návrh na doplnění pravidel České ligy v přesnosti přistání:

1.) Seznam týmů včetně jejich členů musí být zveřejněný na začátku závodu, případně nejpozději do odletění 1. kola závodu.(je to dobré z důvodu zabránění případné změny závodníků v týmech)

2.) Všichni členové jednotlivých týmů, nehledě na to, zda byli vybráni v 1. závodě ligy, či některém z dalších závodů jsou vždy rovnocenní (toto není úplně jasné nejen závodníkům, ale i organizátorům).

3.) Pokud je tým pojmenován po nějakém klubu, který si přeje svůj tým sestavit pouze z pilotů, kteří jsou členy klubu, mělo by se o tom vědět dopředu a piloti by tímto měli být obeznámeni, aby se do takového týmu nenechali zapsat.

4.) Minimální věk rozhodčích, kteří měří výsledky na terči, by měl být ohraničený. (Celodenní práce na terči bývá velmi náročná i pro dospělé, natož pro náctileté, které taková práce nudí a jejich pozornost není dostatečná.)

Rozdohnutí SK:

Úprava pravidel pro organizátora: „Organizátor je povinen zveřejnit seznam týmů včetně jmen pilotů v týmu nejpozději před ukončením prvního soutěžního kola.“

V pravidlech soutěží již je psáno: … 4 piloti bodující za tým, budou stanoveni před zahájením prvního kola.

Podněty 2) a 3) byly také podrobně projednány, dle SK není nutná úprava pravidel. Jde především o dohodu v týmu.

Bod 4) – Nechceme definovat věkovou hranici, jelikož známe i rozhodčí náctileté, kteří jsou schopni svou funkci dobře vykonávat.

– Upřesnění pravidel ČPP kategorie Tandem:

Podnět –

…navrhuji úpravu pravidel ČPP:

bod 7.2.6. stávající znění: „pořadí tandemových kluzáků“

navrhuji změnit: „pořadí tandemových kluzáků s dvoumístnou posádkou“

  – zdůvodnění: na výkonech tandemových kluzáků se výrazně projevuje dostupnost pasažérů a jejich kondice snášení letu. Proto nelze soutěžit v kategorii s osobami, létajícími na tandemu v jednom člověku. Podle stávajících pravidel však lze.

Rozhodnutí SK:

Účel kategorie Tandem je jasný, jde o soutěž dvoučlenných posádek, tak je tandemová kategorie od začátku soutěže myslena. Slovo tandem obecně znamená dvojice či dvojitý.

Piloti zatržením kolonky Let na tandemovém PK pravdivě vyplňují informace o křídle, popis pole při nahrávání letu je trochu zavádějící.

V pravidlech ČPP bude upřesněno:

… pořadí tandemových kluzáků (tj. padáků s dvojčlennou posádkou)