Zápis ze Skype schůze Předsednictva 1. 6. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, David Bzirský, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, Michal Šneiberg

Jakub Havel

Omluven: Michal Šneiberg

schůzi zahájil předseda ve 20:3

  • informace o nové verzi webu svazpg.cz  (D. Bzirský)
  • informace od SK o přípravách závodů Ligy a MČR (H. Dlasková)
  • Předsednictvo obdrželo žádost o podporu z fondu propagace na akci TJ Klášterec nad Ohří “Cesta do vzduchu” – z žádosti není jasné, jestli bude akce pod dohledem dostatečného počtu instruktorů, na jakém typu padáků proběhnou ukázky pro veřejnost ap., předsednictvo bude chtít ještě doplnit tyto informace (J. Bečvář)
  • Předsednictvo obdrželo dotaz ohledně možného financování úpravy startoviště Kalovy. J. Bečvář bude kontaktovat Veroniku Culkovou o zpracování dotazu do žádosti s konkrétním rozpočtem apod.
  • Předsednictvo se zabývalo formou podpory sportovců na zahraničních závodech Hike and Fly

schůze skončila ve 21:45