Zápis ze Skype schůze Předsednictva 1. 4. 2021

Přítomni: Jiří Bečvář, David Bzirský, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková, Michal Šneiberg, Jakub Havel

schůzi zahájil předseda ve 20:30

  • podpora startoviště Svatobor – předsednictvo obdrželo žádost o finanční podporu pro vznik startoviště na Svatoboru ve výši 50.000 Kč. Předsednictvo odsouhlasilo podporu ve výši 45.000 Kč
  • LAA ČR obdrželo dotaci od NSA na podporu sportu. Programy na podporu sportu (vlekání, podpora startoviště, ČPP…) se rozeběhnou po ukončení omezení pohybu osob. tak aby byly zaručeny stejné podmínky pro všechny účastníky
  • Jakub Havel informoval předsednictvo o problémech svazového webu na serveru. Potřeba aktualizovat redakční systém, layout a celkovou podobu webu. David Bzirský vypracuje analýzu o potřebách nového webu a jaká by byla nutná investice na přesun webu.

 

Schůze skončila ve 21:45