Zápis ze Skype schůze Předsednictva 14. 1.-15.1.

Přítomni: Jiří Bečvář, David Bzirský, Jakub Havel, Linda Mišková, Kamil Konečný, Hana Dlasková

Omluven: Michal Šnaiberg

Host: Petr Polách

schůzi zahájil předseda ve 20:30-00:07

 

  • příprava podkladů pro dotační žádost NSA – vzhledem k tomu, že se přihlásil jeden projekt, tak předsednictvo připravilo žádost na základě zkušeností z předchozích let (podpora zavedených sportovních akcí – ligy ACC, ligy XC, H&F,  ČPP, vlekání, přebalování záložních padáků, MČR …)
  • projednání příloh k žádosti dle požadavků LAA a NSA – seznam trenérů, seznam rozhodčích, seznam klubů, seznam soutěží
  • podmínky cestovního pojištění – možnost zahájení nového jednání LAA s ČSOB iniciované potřebami členy svazu PG – výše pojistného krytí…..podklady Petr Polách
  • Projekt Pilot OnLine – vedoucí projektu byl stanoven na poslední schůzce 11. 1.  David Bzirský, který má za úkol za podpory pracovní skupiny připravit prezentaci pro Radu LAA, která má mandát projekt spustit a financovat za LAA
  • Valná hromada – členové předsednictva zvážili epidemiologickou situaci, stále je zarezervovaný termín v Třešti na 6. 2., který za současné situace nebude nejspíš možný uskutečnit.
    • předsednictvo projednalo možnosti uspořádat VH přes webové rozhraní, se stávajícím technickým a personálním vybavením, uspořádání VH pro více než 50 členů online by si bylo značně organizačně náročné a časové možnosti předsednictva jsou limitované. Vycházíme ze zkušeností z organizování online Konference LAA 2020, s předem známým počtem účastníků, která navíc byla jednodušší o skutečnost, že v tomto roce nemusela být volební.
    • Valná hromada, aby se zachovala kontinuita by byla uspořádaná v tradičním podzimním termínu a byla by volební
  • Předsednictvo projednalo prezentaci práce předsednictva a SK na sociálních sítích