Zápis ze Skype schůze Předsednictva a SK 15. 12. 2020

Přítomni: Jiří Bečvář, David Bzirský, Jakub Havel, Linda Mišková, Kamil Konečný

a zástupci SK : Hana Dlasková, Jan Jareš, Petr Polách, Jiří Hanč

Omluven: Michal Šneiberg

 1) Komunikace svazu PG na sociálních sítích – po zvážení všech dostupných možností se předsednictvo rozhodlo založit novou FB stránku: Svaz Paraglidingu LAA ČR – oficiální profil

  • stránku během schůze založil Jakub Havel
  • jedalo se obsahu stránky, aktuálních informacích
  • možnost vkládat informace mají všichni členové předsednictva a SK

2) SK seznámila členy předsednictva s odpovědí na text výzvy od M. Talaváška – předsednictvo odsouhlasilo odpověď SK

3) SK seznámila členy předsednictva s argumenty pro a proti změně národního rankingu za WPRS ranking a vyslechla si argumenty předsednictva. O kladech a záporech přechodu na WPRS ranking bude SK ještě jednat.

4) Výběrová řízení na pořádání závodů jsou ukončená. SK řeší MČR a kolize soutěží v kalendáři.

5) Jiří Bečvář a Kamil Koneřný informovali předsednictvo o jednání Rady LAA ČR v minulém týdnu – Rada se zabývala elektronizací správy a časopisu pilot. dále byla projednávaná forma a nominace pro vyhlášení nejlepšího leteckého sportovce za sezonu 2020

6) Elektronické medium Pilot – David Bzirský informoval předsednictvo o první pracovní schůzce s prezidentem LAA, zástupci tištěného Pilota a zástupci svazů PG a UL na LAA, která se konala 14. 12. Pracovní skupina má za úkol do únorového jednání Rady připravit koncepci vytvoření elektronického media.

7) Předsednictvo obdrželo žádost Kláry Hadašové o finanční podporu Poháru východočeských startovaček pro rok 2021 – žádost bude zarazena do programu na podporu sportu a o výši podpory se rozhodne po přidělení dotace (Kláře odpoví Jirka Bečvář)

8) Nový termín valné hromady svazu je 6. 2. 2021 v kulturním domě v Třešti. Pevně doufáme, že epidemiologická opatření jíž dovolí průběh fyzické VH, nicméně situace je v tuto chvíli stále nejistá a definitivní rozhodnutí o konání padne po novém roce.

Jednání bylo zahájeno ve 20:35 a ukončeno ve 23: 20