Výběrové řízení na pozici teamleadera přesnosti přistání

Po 2,5 letech se teamleader přesnosti přistání Lucie Lednik Timiopulu rozhodla ukončit své působení v této pozici. Lucce děkujeme za její práci a přejeme hodně zdraví a úspěchů.

V návaznosti na tuto skutečnost vypisuje předsednictvo Svazu PG výběrové řízení na funkci:

–     Teamleader reprezentace PG v přesnosti přistání 

Očekáváme – dobré organizační schopnosti, aktivní přístup k vedení svěřeného týmu, včasné zabezpečení účasti týmu na nejvyšší soutěži (MS/ME) a včasné plnění úkolů.

 

Základní činnosti teamleadera je zakotvena v Organizačním řádu svazu PG článek 2.4

 

Odměna teamleadera je určována předsednictvem podle vykázané činnosti, plnění úkolů a aktuální finanční situace.

 

Výběrové řízení končí 25.10.2020.

Uchazeči nechť kontaktují předsednictvo Svazu PG e-mailem na adrese: predsednictvo@svazpg.cz .

 

Očekáváme stručný životopis a záměr s jakým se o tuto funkci uchází.