Zápis ze Skype schůze SK 12.5.2020

přítomni: Dlasková, Jareš, Polách, Kricnar, Hanč

1. Letošní ranking XC- SK obdržela jiný návrh o změně počítání do letošního rankingu. Návrh byl projednán avšak zamítnut –  jeden se zdržel hlasování.

2. MČR XC- SK přijala informaci od organizátora MČR v XC na Slovensku o zrušení akce v červnovém termínu. SK navrhne organizátorovi rozhodnutí o novém termínu MČR v prvním červnovém týdnu vzhledem k rozhodnutí o konání ME v XC.

3. SK jednala s organizátorem náhradní ligy XC za Karpaty open o termínu pořádání ligové soutěže na odvijáku. Bohužel nedošlo k dohodě, budeme nadále jednat.

4. Shrnutí dnešního letu Karla Vrbenského. Konstatování : Ukousl si moc velké sousto 😉