Zápis se Skype schůze SK 28.4.2020

přítomni: Dlasková, Jareš, Polách, Kricnar, Hanč

  1. Rozvaha nad počítáním bodů ze soutěží do rankingu XC v sezóně 2020 vzhledem k opatřením vlády a omezení mezinárodních soutěží. Dále vycházíme ze skutečnosti, že je vysoká pravděpodobnost, že se ligových soutěží nebudou moci vzhledem k možnému maximálnímu počtu účastníků a kapacitě terénu zúčastnit všichni piloti, kteří mají o účast v soutěžích zájem.

V roce 2020 se budou počítat do rankingu XC 4 nejlepší výsledky z roku 2019 a 2020. 

Reprezentace pro rok 2021 tím pádem vzejde z výsledků závodů v roce 2020 + 2019 + příp. přepočet z 2018 (Počet bodů započtených pilotovi do rankingu je dán součtem čtyřech nejlépe bodově ohodnocených výsledků jednotlivých závodů v daném kalendářním roce. Místo jednoho závodu bude započten převod z loňského roku, pokud bude bodově hodnotnější než čtvrtý bodově nejlepší výsledek v daném kalendářním roce-viz.pravidla rankingu XC).

Vlastně pokračujeme dál v návaznosti na sezónu 2019. Pilotovi to dává možnost zhodnotit výsledky v minulém kompletním roce, a pokud se z různých důvodů nebude moci zúčastnit soutěží v roce 2020, nebude výrazně znevýhodněn.

  1. Schválení nominace pilotů na ME v ACC:

Vlasta Vachtl

Vlasta Kricnar

Radek Václavík

Markéta Tomášková

Kamil Konečný

Jan Širl

Vladimír Sova

Ivana Baláková

Marek Pflug

  1. SK zjišťuje informace o FAI soutěžích a jejich hodnotě, vzhledem k tomu, že se některých soutěží nemohou z nařízení opatření účastnit zahraniční piloti. – Zatím nemáme žádné informace o tom, že by se např. z těchto důvodů nepočítali soutěže do FAI rankingu.
  1. Obdrželi jsme zprostředkovanou informaci od organizátora Karpaty open, že se místo Karpaty open(problém termínu a lokality vzhledem k opatřením vlády) snaží zajistit organizaci soutěže pomocí odvijáku. Organizátor kontaktován k co nejrychlejšímu dodání propozic soutěže, aby mohla být počítána jako náhradní plán za Karpaty open v rámci Ligy XC.

  1. O tom zda se bude konat MČR v XC na Slovensku v termínu 13.-20.6. by se mělo rozhodnout začátkem května.