Zápis ze schůze Předsednictva 21.11.2018

Přítomni všichni členové Předsednictva a SK

 

1. Informace o čerpání z dotace pro podporu sportu (Hanka, Scorpi)

2. Info z Rady LAA(Bečvář) : O sondy z programu ULL mohou žádat provozovatelé PG terénů i v případě, že na kopci není elektřina a internet. Pro bližší informace kontaktujte Jakuba Havla(Scorpi)

3. Podpora terénů z programu IX MŠMT– podmínky čerpání:

 

a) terén musí mít správce, který je schopen vystavit fakturu

b) správce musí prokázat právní vztah k terénu

c) správce zpětně doloží na co byly finance použity

d) v případě přidělení podpory v částce vyšší než 10tis korun, musí správce umístit na terénu informační tabuli s letovým řádem a logem           svazu PG

 

-Výše podpory bude přidělena na základě prokazatelnosti počtu letů a pilotů(členů svazu PG), kteří terén využívají ke svým startům, díky     databázi systému ČPP.

 

4. Předsednictvo přijalo žádost BŠL o finanční podporu terénů pod správou BŠL.

 

Předsednictvo Svazu PG se usneslo, že BŠL má nárok čerpat podporu z programu IX MŠMT. Konkrétní výše podpory bude sdělena i s podmínkami a pravidly pro výpočet.

Předsednictvo Svazu PG se rozhodlo neposkytnout podporu z „Fondu pro podporu startovišť“ neboť požadavky BŠL nesplňují podmínky fondu.

Toto rozhodnutí platí do doby než Předsednictvo Svazu PG obdrží konkrétní ceník pro ostatní PG školy a tandempiloty, kteří jsou členy Svazu PG.