Vyřazení pilota z ČPP

SK se zabývala stížností podané na konkrétního pilota z důvodu narušení ZAKÁZANÝCH prostorů u dvou letů. Tento pilot byl již v roce 2016 napomínán za narušování letových prostorů s tím, že pokud se bude situace opakovat, bude z daného ročníku vyřazen.

Nynější SK dala šanci pilotovi se k letům vyjádřit. Před tímto vyjádřením pilot jeden let ze soutěže stáhnul. Druhý v soutěži ponechal. Následně se k druhému letu Sportovní komisi vyjádřil. Pilotovi bylo doporučeno ať let sám stáhne, což udělal cca po týdnu, kdy se mu k letu negativně vyjadřovali i jiní účastníci soutěže.
SK mezitím opětovně přezkoumávala daný let a vysvětlení pilota shledala za neuspokojivé a vzhledem k opakovanému narušení bylo rozhodnuto o vyřazení z letošního ročníku ČPP. To, že lety pilot nakonec stáhnul, nemění nic na tom, že došlo k úmyslnému narušení vzdušného prostoru, porušení pravidel létání a porušení pravidel soutěže ČPP.

SK zadala organizátorovi ČPP pokyn ke globálnějšímu prozkoumání letů v soutěži. Organizátor našel další dva lety neslučující se s pravidly létání a soutěže. Jedinci byli na tuto skutečnost upozorněni, byli poučeni a lety neprodleně sami stáhli.