Schůze Předsednictva a SK 4.9.

Přítomni: všichni

1. členové komisí se shodli na kandidátovi do funkce Prezidenta LAA – za Svaz PG nominujeme Aleše Trtila. Bude hlasováno na Valné Hromadě PG.

 

 

2. Předseda informoval o termínech Valných hromad jednotlivých svazů a konference LAA.

– VH PG proběhne 10.11.- Třešť

– Konference LAA 24.11.

– mimo jiné termín VH závěsného létání 3.11. Hradec Králové -Planetárium

3. Situace kolem startovišť

Uhřínov – bude vymezen zakázaný prostor pro ochranu přírody.

Smědavá hora – na startovišti je ohrada – zákaz startování. Budou probíhat jednání o případném novém startovišti (na starost Mayer, Jan Kober)

Krupka – zatím provoz možný, situaci monitoruje Bečvik

Všechov – dráha a okolí jsou majetkem vězeňské zprávy. Nyní má plochu, pojížděčku i travnaté plochy v pronájmu firma na výrobu dronů – testují tam. Probíhají jednání o našem užívání. Současně budou probíhat jednání o možném provozu PG na letišti Kámen.

Zlatník – provoz možný, info v Pilotovi 8/2018

Velký Javorník – projekt zvětšení startovací plochy(jedná Konečný )– startoviště přístupné pro širokou veřejnost i komerční subjekty.

Terény v Beskydech pod správou BŠL – na Předsednictvo poslána žádost na finanční podporu, startoviště přístupná pro veřejnost, ne však pro komerční subjekty členy LAA. Probíhají jednání o podmínkách využívání startovišt všech subjektů členů LAA– na starost Trtil

4. MČR XC Sopot- Hanka informovala o průběhu – článek bude zveřejněn v Pilotovi

5. Vlekání- Bzira informoval o provozech a vyplácení podpory vlekání

6. Sondy – Scorpi informoval o situaci

7. Program talent – Bečvik informoval o proběhlých táborech a čerpání.

8. LAA – celý aparát se bude v horizontu 2-3let stěhovat do nových prostor nedaleko od stávajících

9. ČPP – vyhlášení proběhne 10.11. v Třešti

10. Předsednictvo vyhlašuje výběrové řízění na přebalování záložních padáků – na starost Hanka