Přebalování záložních padáků 2018 – info pro pořadatele

Tak jako v minulých letech Předsednictvo svazu PG vyhlašuje výběrové řízení na přebalování záložních padáků.

 

Podmínky pro čerpání z dotace pro přebalování záložních padáků 2018

Prosíme organizátory o informaci kde a kdy se akce pořádá a kontaktní osobu(tel. a e-mail kontakt) zašlete na:

 
 predsednictvo@svazpg.cz  . Informace vyvěsíme na svazových stránkách.

1.   Včasné poskytnutí informací o akci pro zveřejnění na stánkách www.svazpg.cz

2.   Zajištění odpovídajícího místa

3.   Termín přebalování do 9.12.2018

4.   Informace o zaplaceném členství LAA a Seznam členů svazu PG si organizátor ověří ZDE

5.   Zajištění zkušeného baliče záložních padáků

6.   Vytisknout si přiložený formulář pro přihlášení pilota do LAA a svazu PG ZDE  nebo ZDE(operativně je možno využít aplikaci on-line https://sprava.laacr.cz )

7.   (Odeslat přihlášky bez prodlení na LAA ČR)-není potřeba při on-line registraci

8.   Vytisknout si tabulku pro evidenci přebalených pilotů ZDE.

9.   Odeslat tabulku bez prodlení na  predsednictvo@svazpg.cz

10.  Platný člen svazu (i ten co teď vstoupil) má nárok na 1podporu

11.  Částka podpory je stanovena na 400Kč/ZP/člen

12.  Zaslat podklady na vyúčtování co nejdříve, nejdéle však do 10.12.2018

13.  Částka podpory jednotlivé akce je: počet přebalených členů x částka podpory

Nejčastější otázky:

  • Pilot není členem LAA: vyplní přihlášky – vstup do LAA a svazu, zaplatí členské příspěvky pro rok 2018 !!!       Pro tuto akci je již platným členem – má nárok na podporu!
  •  Pilot není členem svazu PG : vyplní přihlášky – vstup do svazu PG ZDE – členství  je zdarma!!!  Pro tuto akci je  již platným členem – má nárok na podporu!

  •  Pilot není členem LAA a nechce vstoupit – Prosíme o zjištění proč… Můžete ho přebalit-(komerční cena je okolo 350-600kč)
  • Pilot neví jestli je členem: vyplní přihlášky – vstup do LAA a svazu, zaplatí členské příspěvky pro rok 2018 !!!      Pro tuto akci je  již platným členem – má nárok na podporu! (Příspěvek na další rok nikomu nemůže ublížit) +( zdvojené přihlášky se případně skartují na LAA)

Za správné a bezchybné přebalení ZP si nese odpovědnost každý pilot sám!

Podklady k vyúčtování posílejte na  predsednictvo@svazpg.cz , po překontrolování budou zaslány ekonomce LAA k proplacení.

Případné další dotazy zodpoví – Hana Dlasková tel: 773112345