Zápis schůze Předsednictva 7.2.2018

Omluvena: Dlasková
Program :
1. Podpora drobných závodů – např.Beskydská fajka –
Podporu poskytneme v případě obdržení dotačního programu V z MŠMT.
Pořadatelům odpoví Šcorpi.
2. Voucher – spec. odměna – řeší Aleš Trtil.
3. Aleš Trtil informoval o situaci ohledně dotačních programů.
4. Aleš Trtil informoval o rozloučení s Tomášem Lednikem.
5. Hlavní téma – změna vedení talentované mládeže.
    Do výběrového řízení byly zaslány dvě nabídky.
Jiří Bečvář – projekt ZDE
Mikuláš Krutský- projekt ZDE
Předsednictvo zvážilo a v podrobné diskuzi pečlivě probralo obě možnosti, následně jednohlasně vybralo nabídku od Jiřího Bečváře.
Předsednictvo se do programu aktivněji zapojí.
Důvod rozhodnutí:
Dobře připravená koncepce programu obsahující zásadní změny.
Očekáváme výrazné zlepšení v chodu i výsledcích programu.
přístí schůze naplánována na 6.3.2018