Zápis ze Skype schůze SK 7.12.2017

Přítomni:Dlasková, Jareš, Konečný, Balaková

Omluven: Mayer-informován

  • SK odsouhlasila pořádání MČR v XC paraglidingu v Bulharsku v Sopotech termín 5.-10.8.2018 (4.8.-tréningový den)

 

  • Hanka informovala SK o průběhu čerpání dotací
  • SK předloží Předsednictvu koncept podpory XC a ACC Ligy PG, pokud bude návrh schválen, bude neprodleně vypsáno výběrové řízení na pořadatele.
  • SK se zabývala žádostí pořadatele Hike and Fly závodu na Rané v termínu 20.5.2018 o možnosti pořádat tento závod jako MČR. SK se usnesla, že bude vypsáno výběrové řízení na pořadatele MČR Hike and Fly. Podmínkou MČR však je Sportovní komisí PG schválený Sportovní řád pro závody Hike and Fly.
  • SK se zabývá možnostmi tvorby souhrnné webové stránky pro Ligové závody XC a ACC