Výběrové řízení na pořadatele MČR a ligy 2018 v ACC PG

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace následujících soutěží v přesnosti přistání (ACC):

•    Mistrovství ČR 2018

•    Soutěže seriálu České Ligy 2018

 

Požadavky na pořadatele všech závodů

•   Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem Sporting Code Section 7C – Edition 2016. V        případě organizace závodu s nestandardními pravidly musí organizátor v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ. Rozhodčí nemusí být proškolení zástupci FAI. Rozhodně se ale musí seznámit s pravidly, která jsou určena sportovním řádem Sproting Code Section 7C, tak aby závody mohly proběhnout podle těchto pravidel.

•    Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu.

 

Požadavky na organizátora závodu České Ligy

•   Závod musí být v pevně daném termínu s uvedením náhradního termínu v případě nepřízně počasí. V případě fatální nepřízně počasí i v náhradním termínu je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.

•    Závod musí trvat minimálně 2 letové dny – V případě, že se uletí 6 platných kol, může být soutěž ukončena i po jednom letovém dni.

•   Na závodech by měly být vyhlašovány minimálně tyto kategorie: Overal, Ženy, Hobby, Junioři,    Týmy. Týmy jsou čtyřčlenné, do výsledků se započítávají tři nejlepší výsledky členů týmu v daném kole. Žádné kolo se neškrtá. Pilot může být součástí jen jednoho týmu, nesmí ho během závodu ani během celého seriálu Ligy měnit.

•    Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a starty na navijáku musí být zahrnuty ve startovném.

• V případě jakýchkoliv změn v organizaci závodu (uplatnění náhradního termínu konání, zrušení závodu a dalších zásadních změn) musí organizátor informovat s dostatečným předstihem Sportovní komisi a přihlášené účastníky závodu e-mailem nebo telefonicky.

 

Podpora Ligy na území České Republiky

Podpora jednotlivého závodu ligy je stanovena na celkovou částku 8.000 Kč plus poplatek ve výši cca 50EUR v případě registrace závodu FAI 2(více info: Kamil Konečný). V případě, že je na start výstup pěšky, je podpora stanovena na 4tis.

Podpora bude vyplacena bez ohledu na to, zda LAA dostane dotace – i v případě, že tyto peníze  nebudou obdrženy, Svaz podpoří Ligu ze svazového rozpočtu.

 

Svaz dále organizátorovi zapůjčí elektronický terč pro měření přistání.

 

Podmínky finanční podpory ligy:

a) spuštěný funkční web závodu a otevřenou registraci do závodu min. 30dní před závodem

b) organizátor zadá ke zveřejnění pozvánku na závod v Pilotu s dostatečným předstihem před závodem

c) zveřejní alespoň 30 dní před začátkem závodu pozvánku s odkazem na web a registraci ve fóru pgweb.cz (případně po dohodě se správcem webu v Novinkách na pgwebu), na webu svazpg.cz a webu LAA (text pozvánky musí být zaslán na e-mail sportovní komise)

 

Organizátorovi bude finanční podpora vyplacena po dodání výsledkové listiny, článku o závodu do časopisu Pilot a podkladů k vyúčtování. Organizátor musí zaslat vše do 14ti dnů, v prosinci pak do 15.12. na : sk@svazpg.cz .  Po tomto limitním čase nebude podpora poskytnuta.

Pokud přijde dotace, pilot z programu talentované mládeže a pilot, který je členem rozšířené reprezentace (1-14.místo v národním rankingu k 31.12.2017) bude mít placeno 80% z ceny startovného. Toto startovné bude pilotovi dodatečně na vlastní žádost (nejdéle však do 15.12. téhož roku) proplaceno.

Očekáváme účast alespoň 15 pilotů, jinak nebude finanční podpora poskytnuta. Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG!  Pro potřeby organizátora o ověření zda je-či není registrovaný pilot členem svazu PG bude k dispozici seznam členů svazu u Předsedy svazu PG.

 

Svaz následně bude dotovat prize money odměnu v jednotlivých závodech Ligy ACC pro celkového vítěze závodu v hodnotě 1 000 Kč a prize money za umístění v seriálu závodů Ligy v celkové hodnotě 18 000 Kč v celkovém hodnocení a to v poměru 1:1 pro overal a hobby class (5000 Kč první místo, 2500 Kč druhé místo, 1500 Kč třetí místo). Tyto odměny budou vyplaceny vítězům na vyhlášení Seriálu Ligy (pravděpodobně v Třešti). POZOR!!! Prize money budou vyplaceny pouze v případě obdržení dotací.

 

Požadavky na organizátora MČR v ACC

•  Závod musí být v pevně daném termínu s uvedením náhradního termínu v případě nepřízně počasí. V případě fatální nepřízně počasí i v náhradním termínu je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.

•   Závod musí trvat minimálně 2 letové dny. (V případě fatální nepřízně počasí na následující den, může organizátor závod ukončit dříve.)

•  Mistr(Mistryně) ČR bude vyhlášen na základě odletění min.3 platných kol. Vyhlašovány by měly být minimálně tyto kategorie: Overal, Ženy, Hobby, Junioři, Týmy. Týmy jsou čtyřčlenné, do výsledků se započítávají tři nejlepší výsledky členů týmu v daném kole. Žádné kolo se neškrtá. Pilot může být součástí jen jednoho týmu, nesmí ho během závodu měnit. Podmínkou je alespoň 5 pilotů v kategorii.

•   Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a starty na navijáku musí být zahrnuty ve startovném.

 

Podpora MČR v ACC paraglidingu

Pokud bude svazu PG přidělena podpora z programu V, svaz PG podpoří MČR částkou max. 20 000,- na výrobu pohárů pro vítěze kategorií. Bude proplaceno dle skutečné částky (faktura). Pokud však nebude podpora z programu V přidělena, nebude svaz PG moci podporu automaticky vyplatit. V tom případě Svaz PG podpoří výrobu pohárů na žádost, dle aktuální finanční situace.

Svaz organizátorovi zapůjčí elektronický terč pro měření přistání.

 

Očekáváme účast alespoň 20 pilotů, jinak nebude finanční podpora poskytnuta. Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG! Pro potřeby organizátora o ověření zda je-či není registrovaný pilot členem svazu PG bude k dispozici seznam členů svazu u Předsedy svazu PG.

 

Sportovní komise odsouhlasí max.5 ligových závodů ACC pro rok 2018. MČR může probíhat současně s Českou Ligou.

 

Požadovaná struktura nabídek

•    Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů

•    Návrh termínu závodu-náhradního

•    Popis letového terénu

•    Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím

•    Popis a lokace možnosti ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování

•    Přehled referencí z pořádání PG závodu

 

Způsob hodnocení došlých nabídek

•    Vhodnost letového terénu a termínu pro závody

•    Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům

•    Vhodnost termínu vzhledem k mezinárodním závodům

•    Cena za ubytování pilotů a doprovodu.

•    Cena za ostatní doprovodné služby.

•    Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

 

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk@svazpg.cz , nejpozději však do 10.1.2018.