Výběrové řízení na pořadatele MČR 2018 v cross country

Sportovní komise vypisuje výběrové řízení na zajištění organizace MČR v CROSS COUNTRY paraglidingu

 

Požadavky na pořadatele závodu:

•  Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem svazu PG. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly (např. AAT) musí organizátor v souladu s bodem 13 sportovního řádu v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ.

•    Pro skórování závodu MČR použije organizátor nastavení GAP dle doporučení SK

•    Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu

•    Závod by měl trvat minimálně 6 letových dní + 1 náhradní den v případě neuletění 3 platných kol.

•    Závod musí být zařazen do kategorie FAI2

•    Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a svozy z trati musí být zahrnuty ve startovném

•    Závod musí být v pevně daném termínu

Finanční podpora MČR

Pokud bude svazu PG přidělena podpora z programu V, svaz PG podpoří MČR částkou max. 20 000,- na výrobu pohárů pro vítěze kategorií. Bude proplaceno dle skutečné částky (faktura). Pokud však nebude podpora z programu V přidělena, nebude svaz PG moci podporu automaticky vyplatit. V tom případě Svaz PG podpoří výrobu pohárů na žádost, dle aktuální finanční situace.

Požadovaná struktura nabídky

•    Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů

•    Návrh termínu závodu

•    Popis letového terénu

•    Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím

•    Popis a lokace možností ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování

•    Přehled referencí z pořádání PG závodů

Způsob hodnocení došlých nabídek

Soutěž bude vyhodnocena dle následujících kriterií:

•    Vhodnost letového terénu a termínu pro závody

•    Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům

•    Vhodnost termínu (náročnost na dovolenou atd…)

•    Cena za ubytování pilotů a doprovodu.

•    Cena za ostatní doprovodné služby.

•    Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk@svazpg.cz , nejpozději však do 20.11.2017.