Victoria cup 2017

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE zde…

Názov:  Victoria Cup Paragliding 2017 , FAI II

Miesto:  Donovaly, Podkonické Pleše,

Termín:  16.08.2017 – 20.08.2017

Organizátor: Letecká amatérska asociácia SR, Miro Jančiar – riaditeľ preteku

Organizácia: Rátanie výsledkov : Marek Jánošík

Riadiaci lietania: Miro Jančiar, 0903/44 14 16, pegasmiro@yahoo.com

Štartovné: 80,00 Eur

 

Prihlásenie a registrácia  – Súťaž je otvorená pre všetkých členov LAA SR a asociovaných členských krajín FAI. Pri príchode sa súťažiaci ohlásia v registračnej kancelárii a dostanú súťažný balíček. Budú im skontrolované všetky dokumenty a vybavenie (viď. nižšie), výpočtové centrum zaregistruje ich GPS vo vyhodnocovacom programe a naplní prístroj súťažnými waypointmi. Súťažný balíček: a) mapa a tlačové informácie, b) identifikačná karta, c) party, d) wifi

 

Doklady  a vybavenie – a)  kvalifikácia pilota (platný pilotný preukaz), b) platný preukaz  letovej spôsobilosti PK, c) potvrdenie o poistení škôd voči tretím osobám, d) úrazové poistenie, e) poistenie zásahu horskej služby,

f) rádiostanica (2m alebo PMR)

 

Súťažné pravidlá – Súťažné lety, určovanie disciplín, bodovanie, podávanie sťažností a protestov, bezpečnostné pravidlá a ostatné súťažné náležitosti sa riadia Športovým poriadkom LAA SR.

 

Obmedzenia súvisiace s ochranou prírody – Veľkú časť letov strávia súťažiaci nad terénom Národného parku Nízke Tatry (NAPANT), v ktorom platia niektoré obmedzenia

 

Kancelária preteku: Penzión Vodár, Donovaly

 

Ubytovanie: Penzión Vodár, Donovaly, 421 907 418 713

V areály penziónu Vodár bude možné kempovať a využiť soc. zariadenie za malý poplatok (zatial nešpecifikovaný).

Cena:     12,-Eur/noc/osoba,

 

Vývozy:  Organizátor zabezpečí vývozy na štart z miest:

Donovaly : z parkoviska pri údolnej stanici lanovky TELEMIX

Podkonické pleše: z námestia obce Podkonice

 

Zvozy:  Zahrnuté v cene štartovného

 

Program:

 

Utorok 15.08.2017 – registrácia od 17:00, tréningový deň

 

Streda   16.08.2017

08:00 – registrácia, briefing

09:00 – odchod na štartovisko

10:00 – generálny briefing

– súťaž

 

Štvrtok 17.08.2017 – Nedeľa 20.08.2017

08:00 – briefing

– odchod na štartovisko

– briefing

– súťaž

20:00  – vyhlásenie výsledkov – záver