Výběrové řízení na pořadatele Ligy a MČR v ACC 2017

SK vypisuje výběrové řízení na pořádání těchto závodů v ACC:

 •    Mistrovství ČR v ACC 2017
 •    Soutěže seriálu České Ligy v ACC 2017

Požadavky na pořadatele všech závodů

 • Organizátor a průběh soutěže se musí řídit platným sportovním řádem Sporting Code Section 7C – Edition 2016. V případě organizace závodu s nestandardními pravidly musí organizátor v dostatečném předstihu nechat schválit lokální pravidla sportovní komisí. Informace o odchylkách od SŘ musí být součástí přihlášky do VŘ. Rozhodčí nemusí být proškolení zástupci FAI. Rozhodně se ale musí seznámit s pravidly, která jsou určena sportovním řádem Sproting Code Section 7C, tak aby závody mohly proběhnout podle těchto pravidel.
 • Organizátor musí zdarma uveřejnit mezi sponzory závodu LAA ČR a Svaz Paraglidingu.

Požadavky na organizátora závodu České Ligy

 • Závod musí být v pevně daném termínu s uvedením náhradního termínu v případě nepřízně počasí. V případě fatální nepřízně počasí i v náhradním termínu je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.
 • Závod musí trvat minimálně 2 letové dny – V případě, že se uletí 6 platných kol, může být soutěž ukončena i po jednom letovém dni.
 •   Na závodech by měly být vyhlašovány minimálně tyto kategorie: Overal, Ženy, Hobby, Junioři,    Týmy. Týmy jsou čtyřčlenné, do výsledků se započítávají tři nejlepší výsledky členů týmu v daném kole. Žádné kolo se neškrtá. Pilot může být součástí jen jednoho týmu, nesmí ho během závodu ani během celého seriálu Ligy měnit.
 • Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a starty na navijáku musí být zahrnuty ve startovném.

Podpora Ligy na území České Republiky

Podpora bude rozdělena do 2 částí. – První část je fixní a slouží jako záloha organizátorovi, a bude vyplacena po splnění níže uvedených podmínek před závodem po schválení Předsednictvem PG. Druhá část určuje celkovou výši podpory a bude doplacena dle skutečného počtu účastníků, kteří se zúčastní závodu, po odečtení první části – zálohy. Pokud celková výše podpory nedosáhne výše zálohy, nebude její vrácení po organizátorovi požadováno.

Podpora bude vyplacena bez ohledu na to, jestli LAA dostane peníze z programu V – i v případě, že tyto peníze na program V nebudou obdrženy, Svaz podpoří Ligu ze svazového rozpočtu.

Svaz dále organizátorovi zapůjčí elektronický terč pro měření přistání(info Kamil Konečný).

1) první část podpory získá organizátor poté, co:

 1. a) bude mít spuštěný funkční web závodu a otevřenou registraci do závodu
 2. b) zadá ke zveřejnění pozvánku na závod v Pilotu s dostatečným předstihem před závodem
 3. c) zveřejní alespoň 30 dní před začátkem závodu pozvánku s odkazem na web a registraci ve fóru pgweb.cz (případně po dohodě se správcem webu v Novinkách na pgwebu), na webu svazpg.cz a webu LAA (text pozvánky musí být zaslán na e-mail předsednictva)

– tato základní fixní podpora je stanovena ve výši 6 000,- pro český závod. V případě závodu kratšího než 2 dny bude tato částka upravena způsobem o 1 den kratší závod = -3 000,-.

2) druhou část podpory získá organizátor podle skutečného počtu pilotů a podle toho, zda budou lety prováděny za pomoci navijáku/odvijáku nebo z kopce. Pokud bude na start pěší výstup, podpora nebude poskytnuta.

podpora je stanovena:

 1. a) na částku 40 Kč za pilota/vývoz na start autem
 2. b) na částku 60 Kč za jeden start na navijáku/odvijáku
 3. c) na částku 60 Kč za pilota/vývoz lanovkou

Příklad pro závod při odletění 6 kol, účast 40 pilotů, kde jsou zajišťovány vývozy na start autem:  6x40x40 =  9 600 Kč.

Příklad pro závod s lety na navijáku/odvijáku a uletění 6 kol, účast 30 pilotů: 6x30x60= 10 800Kč.

Organizátorovi bude vyplacen zbytek podpory (po odečtení již vyplacené fixní části podpory, pokud ji celková částka podpory převyšuje) po dodání výsledkové listiny, článku o závodu do časopisu Pilot a podkladů k vyúčtování. Organizátor musí zaslat vše do 14ti dnů max. však do 1 měsíce po skončení závodu, v prosinci pak do 15.12. na : sk@svazpg.cz .  Po tomto limitním čase nebude zbytek podpory poskytnut.

Pilot z programu talentované mládeže a pilot, který je členem rozšířené reprezentace (1-10.místo v národním rankingu k 31.12.2016) bude mít placeno 80% z ceny startovného.

Očekáváme účast alespoň 15 pilotů, jinak nebude finanční podpora poskytnuta. Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG!  Pro potřeby organizátora o ověření zda je-či není registrovaný pilot členem svazu PG bude k dispozici seznam členů svazu u Předsedy svazu PG.

Svaz následně bude dotovat prize money odměnu v jednotlivých závodech Ligy ACC pro celkového vítěze závodu v hodnotě 1 000 Kč                                                                                                                                    a prize money za umístění v seriálu závodů Ligy v celkové hodnotě 18 000 Kč v celkovém hodnocení a to v poměru 1:1 pro overal a hobby class (5000 Kč první místo, 2500 Kč druhé místo, 1500 Kč třetí místo). Tyto odměny budou vyplaceny vítězům na Valné Hromadě paraglidingu- resp.na vyhlášení Seriálu Ligy (pravděpodobně v Třešti).

Požadavky na organizátora MČR v ACC

 • Závod musí být v pevně daném termínu s uvedením náhradního termínu v případě nepřízně počasí. V případě fatální nepřízně počasí i v náhradním termínu je SK připravena vyjít organizátorovi vstříc se schválením i předem neohlášeného náhradního termínu závodu.
 • Závod musí trvat minimálně 2 letové dny. (V případě fatální nepřízně počasí na následující den, může organizátor závod ukončit dříve.)
 •   Mistr(Mistryně) ČR bude vyhlášen na základě odletění min.3 platných kol. Vyhlašovány by měly být minimálně tyto kategorie: Overal, Ženy, Hobby, Junioři, Týmy. Týmy jsou čtyřčlenné, do výsledků se započítávají tři nejlepší výsledky členů týmu v daném kole. Žádné kolo se neškrtá. Pilot může být součástí jen jednoho týmu, nesmí ho během závodu měnit. Podmínkou je alespoň 5 pilotů v kategorii.
 • Poplatky za startoviště, přistávací plochy, vývozy na start a starty na navijáku musí být zahrnuty ve startovném.

Podpora MČR v ACC paraglidingu

Svaz PG podpoří MČR částkou max. 20 000,- na výrobu pohárů pro vítěze kategorií národního mistrovství. Bude proplaceno dle skutečné částky (faktura). Pokud bude přidělena podpora na MČR z programu V, budou výše uvedené poháry pro vítěze národního mistrovství proplaceny z dotace. Finanční podpora bude vyplacena bez ohledu na to, jestli LAA dostane peníze z programu V – i v případě, že tyto peníze na program V nebudou obdrženy, Svaz podpoří MČR ze svazového rozpočtu.

Svaz organizátorovi zapůjčí elektronický terč pro měření přistání(info Kamil Konečný).

Očekáváme účast alespoň 20 pilotů, jinak nebude finanční podpora poskytnuta. Co je důležité, počítají se pouze čeští piloti a zároveň členové Svazu PG! Pro potřeby organizátora o ověření zda je-či není registrovaný pilot členem svazu PG bude k dispozici seznam členů svazu u Předsedy svazu PG.

Sportovní komise odsouhlasí max.6 závodů ACC pro rok 2017. MČR může probíhat současně s Českou Ligou.

Požadovaná struktura nabídek

 • Jméno pořadatele či sdružení pořadatelů
 • Návrh termínu závodu-náhradního
 • Popis letového terénu
 • Výše startovného a popis poskytovaných služeb soutěžícím
 • Popis a lokace možnosti ubytování s uvedením alespoň orientační ceny za ubytování
 • Přehled referencí z pořádání PG závodu

Způsob hodnocení došlých nabídek

 • Vhodnost letového terénu a termínu pro závody
 • Cena za startovné včetně DPH s ohledem na délku a místo závodu a poskytnuté služby závodníkům
 • Vhodnost termínu vzhledem k mezinárodním závodům
 • Cena za ubytování pilotů a doprovodu.
 • Cena za ostatní doprovodné služby.
 • Zkušenosti pořadatele s organizací PG závodu.

Nabídky prosím zasílejte na e-mail: sk@svazpg.cz , nejpozději však do 7.3.2017.